FORMAL PRE-APPLICATION CONSULTATION — DOWNLOAD THE DRAFT PLANNING APPLICATION

YMGYNGHORIAD FFURFIOL CYN CYFLWYNO CAIS —  LAWRLWYTHWCH Y CAIS CYNLLUNIO DRAFFT

CLICK LOGO TO ENTER

 

CLICIWCH Y LOGO AM FYNEDIAD

CLICIWCH YMA NEU AR Y LOGO UCHOD I GYRCHU’R WEFAN SAESNEG